ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ (Orthopedic Rehabilitation)

• อาการปวดจากการบาดเจ็บ หรืออักเสบ ของกล้ามเนื้อ และเอ็น 

• กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อพลิก

• การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ

• การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก

• กระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูก ส่วน คอ หรือเอวเสื่อม

• ข้อไหล่ติด ข้อต่อต่างๆยึดติด

• กระดูกสันหลังคด

• เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ

• เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำ

 

 

• บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

• บริการฝึกทักษะการเดินด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

• การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม

• ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน

• บริการวัดและปรับการใส่อุปกรณ์พยุงต่างๆ

• บริการการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)

• บริการการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)

• บริการการฉีดยาลดปวดเฉพาะที่ ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound-Guide Musculoskeletal injection)

คลินิกรักษา ฟื้นฟู อาการปวด (Pain Rehabilitation Clinic)

• กล้ามเนื้อ และเอ็นอักเสบเรื้อรัง

• อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง

• ออฟฟิศซินโดรม

• เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท

• อาการปวดจากระบบประสาท

• บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท

•ให้การรักษาฟื้นฟู ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด และเครื่องมือที่ทันสมัย

       • เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal shock wave Therapy-ESWT)

       • เครื่องเลเซอร์ความถี่สูง (High Power laser)

       • เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound)

       • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด/กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (TENS/Electrical Stimulation)

 

 

•การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม

•การให้คำปรึกษาการปรับท่าทาง และการเคลื่อนในการทำงานให้เหมาะสม

• การฝึก และปรับการรับรู้ความรู้สึกปวดด้วยการสัมพัส

•บริการการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)

•บริการการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู (Sport Medicine and Rehabilitation Clinic)

• การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

• เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำจากการออกกำลังกาย

• การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อ

• กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพที่ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกาย

• กลุ่มนักกีฬา

• การประเมิน และให้คำปรึกษาด้านกีฬา และการออกกำลังกาย

 

 

• บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

• ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการฝึกฝนสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด

• การจัดโปรแกรมออกกำลังกาย

• การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

• บริการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการวิ่ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด (Cardiopulmonary Rehabilitation)

• ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ

• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

• ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ

• ภาวะหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว

• ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

• โรคถุงลมโป่งพอง

• โรคหอบหืด

• การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ และปอด

• ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด

 

 

• ผู้ที่มีปัญหาด้านการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพ

• ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีควัน หรือฝุ่นผงเป็นเวลานานๆ

• การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

• การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัด หรือการถ่างขยายหลอดเลือด

• การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 

• การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจ และปอด

• บริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ และปอด

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง (Neuro Rehabilitation)

• โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

• แขน ขา อ่อนแรง หรือปัญหาการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและขา

• กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง

• พาร์กินสัน

• การบาดเจ็บไขสันหลัง และเส้นประสาท

• ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการทรงตัว 

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน การสำลัก

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูด อ่าน เขียน และการสื่อความหมาย

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาความรู้ และความเข้าใจ

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน

• ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง

• ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจากโรคทางระบบประสาท

• บริการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต  แขน ขา อ่อนแรง

 

 

• บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Day Rehab), พากินสัน

• การฝึกการทรงตัว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัว ด้วยเครื่อง Balance Trainer

• การฝึกยืน และเดิน ด้วยเครื่องพยุง Lift Gait

• การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน

• การฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน และมือ ด้วยเครื่อง Biometric

• การฝึกฝนทักษะในการกลับไปทำงานแต่และประเภท

• การฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ

• ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน

• บริการการฝังเข็ม แผนปัจจุบัน และแผนจีน

คลินิกฟื้นฟูการกลืน (Swallowing Clinic)

• สำลักอาหาร หรือน้ำ

• กลืนติด กลืนลำบาก กลืนไม่ลง

• กลืนแล้วเจ็บ

• มีประวัติปอดติดเชื้อจากการสำลัก

• ภาวะการกลืนผิดปกติจาก

     1. ความผิดปกติทางระบบประสาท

           • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

           • พาร์กินสัน

           • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

           • โรคเส้นประสาทผิดปกติ

     2. ความผิดปกติทางโครงสร้าง

           • กลุ่มโรคก้อนเนื้อ มะเร็ง บริเวณช่องโพรงจมูก ปาก ลิ้น และคอ

           • ผู้ที่ได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะ และคอ

 

• บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์การกลืน ด้วยเครื่องส่องกลองที่ทันสมัย และการตรวจทางรังสีวิทยา

• บริการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

• การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยเครื่อง Vital stim เพื่อกระตุ้นการทำงาน และฝึกกล้ามเนื้อการกลืน

• ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม (Geriatric rehabilitation and Fall Prevention Clinic)

• กลุ่มผู้สูงอายุ ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ

• มีปัญหาด้านการทรงตัว

• มีปัญหาล้มบ่อย ประวัติล้ม มากกว่า 2 ครั้งใน 1 ปี

• บริการการฟื้นฟู และการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ

 

 

• กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว

• บริการตรวจประเมินการทรงตัว และความเสื่องต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

• ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

บริการเปิดท่อน้ำนม สตรีให้นมบุตร (Milk Ducts Obstruction Management)

• น้ำนมไหลน้อย

• ลูกดูดนมไม่ออก ปั๊มนมไม่ออก

• เต้านมคัดตึง น้ำนมไม่ค่อยไหล

• มีก้อนแข็ง ที่เกิดจากท่อน้ำนมอุดตัน

 

• ให้คำแนะนำและดูแลคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมคัดตึง น้ำนมไหลน้อย และน้ำนมไม่ค่อยออก

• บริการตรวจ ประเมินโดยแพทย์หญิง กรณีสงสัยเต้านมอักเสบ

• โปรแกรมการนวดเปิดท่อน้ำนมด้วยอัตราซาวน์ โดยนักกายภาพบำบัดหญิง

คลินิกรักษ์เท้า (Footwear and Care clinic)

• เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า เจ็บข้อเท้า

• เท้าผิดรูป เท้าแบน อุ้งเท้าสูง

• เท้าเบาหวาน แผลเท้าเบาหวาน

• หนังเท้าหนา ตาปลา เล็บผิดรูป

• ข้อเท้าพลิกเป็นประจำ

• มองหารองเท้าที่เหมะกับรูปเท้าตนเอง

• ต้องการประเมินเท้าเพื่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

• ต้องการเพิ่มความสะบายในการยืนเดิน เดินนานๆ

• ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้า และรองเท้า

• ตรวจประเมินความผิดปกติของเท้า

• ดูแลและให้คำแนะนำ สุขภาพเท้าเบาหวาน ตรวจการลงน้ำหนักเท้า 

• บริการตัดเล็บ ขูดตาปลา หนังหนา

• บริการอุปกรณ์เสริมในรองเท้าเพื่อลดอาการเจ็บเท้า

• บริการจัดทำรองเท้าสุขภาพ แผ่นรองเท้า และรองเท้าเพื่อการบำบัดรักษา

• รักษาและฟื้นฟูปัญหาโดยเครื่องมือกายภาพบำบัด

• กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อในแผลเท้าเบาหวาน

การตรวจประเมินทางการแพทย์ :

• การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis) 

    • การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ   (Electromyography (EMG))

    • การตรวจความเร็วการนำสัญญาณประสาท (Nerve conduction velocity)

       

•เป็นการตรวจเส้นประสาท และกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

• การตรวจวินิจฉัยโดยอัลตร้าซาวด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Ultrasound Diagnosis)

•เป็นการตรวจระบบโครงร่างกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง Ultrasound ดูการทำงานของโครงสร้างต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้น และรักษาฟื้นฟูได้อย่างเฉพาะจุด

• การตรวจวิเคราะห์การกลืน โดยการฉายภาพรังสี (Video fluoroscopic swallowing study (VFSS))

•เป็นการตรวจประเมินความผิดปกติของกลืน เพื่อวางแผนแนวทางการรักษาฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องและตามความเหมาะสม โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งในปัจจุบันการตรวจ VFSS เป็นการตรวจที่ดีที่สุด และเป็นมาตรฐาน

• การตรวจประเมินการกลืน โดยการส่องกล้อง (Video Endoscopic Evaluation of Swallowing (VE) )

•เป็นการตรวจประเมินการกลืน โดยการส่องกล้อง เพื่อวางแผนแนวทางการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกิจกรรมบำบัด

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 หรือ 5412

แพทย์ประจำศูนย์ :