แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Post-vaccination observation)

แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Post-vaccination observation)

 

☑แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง) ด้วยราคา 2,500 บาท

เงื่อนไขการรับบริการ

1.แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่สนใจนอนสังเกตอาการภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ภายใน 24 ชั่วโมง

2.อัตราดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

3.อัตราดังกล่าว รวม

     •ค่าห้อง Standard 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และ ค่าอาหาร 3 มื้อ

     •ค่าแพทย์สำหรับการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (พบแพทย์ 2 ครั้ง)

4.อัตราดังกล่าว ไม่รวม ค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ที่เกิดจากผลข้างเคียงของวัคชีน หรือกรณีเกิดอาการฉุกเฉิน รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ระหว่างการนอนในโรงพยาบาล

5.กรณีผู้ป่วยพบแพทย์แล้วพบว่ามีอาการที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จะไม่สามารถใช้ราคาค่าห้องพักนี้ได้

6.การชำระค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกในทุกกรณี

7.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้

8.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่