กักตัว 14 วัน ป้องกันโควิด-19 ⚠️ ต้องทำอะไรบ้าง ❓

‼️ กักตัว 14 วัน ป้องกันโควิด-19 ⚠️ ต้องทำอะไรบ้าง ❓

✈️ เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง !

🚗 เพิ่งเดินกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง !

หรือมีประวัติสัมผัสผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ควรหยุดเรียน หยุดไปทำงาน อย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้ 😷