เมื่อชุมชน สังคม มีความสุขและปลอดภัย นั่นคือความภาคภูมิใจของเรา

   เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าพระกฐิน ทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอรับการสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานเชิญผ้าพระกฐินในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาล พร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้ว

รพ.พิษณุเวช ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับผู้ที่มาร่วมทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ร่วมบุญ ดูแลความสุข ของชุมชน และสังคม คือความภาคภูมิใจของเรา…

เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่