อุบัติเหตุ ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 80,000 บาท

กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต/ร่างกาย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ

ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียบหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย จากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ผู้ประสบภัยหรือญาติ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใช้สิทธิ์เบิก พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชเพียงเตรียมเอกสารให้ครบ นำมายื่นที่โรงพยาบาลเป็นผู้ตั้งเบิกต่อบริษัทประกันแทนผู้ประสบภัย ภายในวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น

เจ้าของรถ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนากรมธรรม์รถ (พ.ร.บ.)
 4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (หน้ารายการเสียภาษี)
 5. ใบบันทึกประจำวันของตำรวจ
 6. สำเนาใบขับขี้ (ถ้ามี)
 7. แบบใบเช่าซื้อ (กรณีรถใหม่)

ผู้ขับขี่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

ผู้ประสบภัย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่