ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วย..แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ไม่เฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นที่ต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน การได้รับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและรายจ่ายในการดูแลสุขภาพ

     ดังนั้นการดูแลเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคย่อมดีกว่ามาพบแพทย์ในวันที่ป่วย ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

แพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66

หมายเหตุ :

 • อัตราข้างต้นเป็นราคาเหมาจ่ายที่รวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจเปลี่ยนแปลงตาม Promotion ในแต่ละช่วง

ตารางวัคซีน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสมาก่อนเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน
 • อาจพิจารณาให้ฉีดวัคซีนรวม Tdap (คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) แทน Td (บาดทะยัก-คอตีบ) หรือ Tt ( บาดทะยัก) 1 ครั้งในช่วงชีวิต

โดยทั่วไปผู้ที่เป็นไข้หวัดแต่ไม่มีไข้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ แต่หากมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนถ้าไม่มีความจำเป็นรีบด่วน ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ โดยมีระดับความรุนแรงต่างกันในแต่ละคน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดและปรึกษาแพทย์ผู้ฉีดวัคซีนก่อนฉีดได้

 •   เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปี

  วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้หญิงที่อยู่ในระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอด ความผิดของตับไต

Reference :

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 2557 (www.rcpt.org)
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ , กรมควบคุมโรค
Recommendations of the Advasory commitee on immunization practices (ACIP) : Interval between PCV13 and PPSV23

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพิษณุเวช

1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520801, 520802

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่