สร้างภูมิให้ลูกน้อย เติบโตอย่างสมวัย

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก สำหรับลูกน้อย

แพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66

หมายเหตุ :

  • อัตราข้างต้นเป็นราคาเหมาจ่ายที่รวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
  • ราคาและเงื่อนไข อาจเปลี่ยนแปลงตาม Promotion ในแต่ละช่วง

ตารางวัคซีน สำหรับลูกน้อย

  • โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสมาก่อนเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน
  • อาจพิจารณาให้ฉีดวัคซีนรวม Tdap (คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) แทน Td (บาดทะยัก-คอตีบ) หรือ Tt ( บาดทะยัก) 1 ครั้งในช่วงชีวิต

Reference :

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 2557 (www.rcpt.org)
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ , กรมควบคุมโรค
Recommendations of the Advasory commitee on immunization practices (ACIP) : Interval between PCV13 and PPSV23

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่