👶🏻 เด็กเล็ก ระวัง ‼️‼️ "ไวรัสอาร์เอสวี" RSV ติดต่อง่าย แพร่ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว

👶🏻 เด็กเล็ก ระวัง ‼️‼️
“ไวรัสอาร์เอสวี” RSV ติดต่อง่าย แพร่ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว
ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและมีความชื้นสูง
👉 กรณีอาการรุนแรง มีโอกาสเสียชีวิตได้ 🥺
พ่อแม่ผู้ปกครองหมั่นใส่ใจสุขภาพลูกน้อยกันด้วยนะคะ 💙