Header

Burnout เหนื่อยล้าเกินไป..สู่ภาวะหมดไฟ

30 มิถุนายน 2567

พญ.ทินารมภ์ ชัยพุทธานุกูล พญ.ทินารมภ์ ชัยพุทธานุกูล

ทำงานหนัก เหนื่อยล้าเกินไป สู่ภาวะหมดไฟ

การทำงานหนักเกินไป และการสะสมความเครียดในชีวิตประจำวันอาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทำงานปัจจุบัน

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน คืออะไร?

ความหมายของ Burnout Syndrome

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) คือภาวะที่เกิดจากการทำงานหนักเกินไปและการเผชิญหน้ากับความเครียดเป็นเวลานานจนร่างกายและจิตใจไม่สามารถทนรับได้อีกต่อไป สภาวะนี้ทำให้บุคคลรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีแรงจูงใจ และขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

ประวัติและที่มาของ Burnout Syndrome

คำว่า “Burnout” เริ่มมีการใช้ในปี 1974 โดยจิตแพทย์ Herbert Freudenberger เพื่ออธิบายภาวะของผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครในสถานที่ที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง เช่น โรงพยาบาล ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักจะรู้สึกหมดแรง และไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

สาเหตุของ Burnout Syndrome มาจากอะไร?

ความเครียดจากการทำงาน

 1. ภาระงานที่มากเกินไป: การทำงานที่ต้องใช้เวลานานและมีความเครียดสูง
 2. การขาดการสนับสนุนจากองค์กร: การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
 3. ความคาดหวังที่สูงเกินไป: การตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไปหรือการต้องการทำงานให้สมบูรณ์แบบ
 4. ภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ดี: ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน การขาดการสื่อสารที่ดี

ปัจจัยส่วนบุคคล

 1. การขาดสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน: การให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปและไม่มีเวลาพักผ่อน
 2. การขาดทักษะในการจัดการความเครียด: การไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การตั้งความคาดหวังจากตนเองที่สูงเกินไป: การต้องการทำงานให้สมบูรณ์แบบเสมอ

อาการของ Burnout Syndrome

อาการทางร่างกาย

 • ความเหนื่อยล้าเรื้อรัง: รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา แม้จะได้รับการพักผ่อนเพียงพอ
 • การนอนหลับที่ผิดปกติ: นอนหลับยาก หรือฝันร้ายบ่อยครั้ง
 • อาการทางกายอื่น ๆ: ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

อาการทางจิตใจ

 • ความรู้สึกหมดแรง: รู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน หรือกิจกรรมที่เคยชอบ
 • ความรู้สึกเบื่อหน่าย: ไม่มีความสนใจหรือความพึงพอใจในงานที่ทำ
 • ความรู้สึกหดหู่: รู้สึกเศร้า หดหู่ หรือหมดหวัง

อาการทางพฤติกรรม

 • การถอนตัว: หลบหนีจากการทำงาน หรือเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน: ทำงานช้าลง หรือมีข้อผิดพลาดมากขึ้น
 • การใช้สารเสพติด: อาจเริ่มใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด

วิธีการป้องกัน Burnout Syndrome

การจัดการเวลาและภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควรจัดลำดับความสำคัญของงานและตั้งเวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอ

การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกัน Burnout Syndrome ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ

สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชอบ หรือใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงจะช่วยลดความเครียด

 

จะรับมือกับ Burnout Syndrome อย่างไร?

จัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดภาระงานและความเครียด ควรทำการจัดลำดับความสำคัญของงานและแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ

ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้

การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผล ช่วยลดความกดดันและความเครียด ควรแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ และให้ความสำคัญกับการทำให้สำเร็จตามลำดับ

สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

แบ่งเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนให้สมดุล ใช้เวลาในชีวิตกับเรื่องอื่นที่มีความสุข เช่น การให้เวลากับครอบครัว เอน และกิจกรรมที่ชอบและทำให้มีความสุข

หากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย

การหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น การออกกำลังกาย การทำโยคะ หรือการทำสมาธิ ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลาย

พูดคุยและปรึกษากับคนที่ไว้วางใจ

การพูดคุยและปรึกษากับคนที่ไว้วางใจ เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเครียดและการรู้สึกโดดเดี่ยว

เรียนรู้ที่จะพูดปฏิเสธและยอมรับในขีดจำกัดบางอย่างของการทำงาน

ยอมรับในขีดจำกัดบางอย่างของงานที่เราทำไม่ได้ เรียนรู้ที่จะพูดปฏิเสธเมื่อมีภาระงานที่มากเกินไป หรือไม่สามารถทำงานนั้นได้จริง และหาทางแก้ปัญหา/ขอความช่วยเหลือจากที่ทำงาน

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หาช่องทางในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักจิตวิทยา หรือนักบำบัด เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับ Burnout Syndrome เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถจัดการกับความเครียดและความเหนื่อยล้าได้

สรุป

Burnout Syndrome เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานหนักและความเครียดที่ยาวนาน สาเหตุหลักๆ ของ Burnout Syndrome ได้แก่ ความเครียดจากการทำงาน ความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และปัจจัยส่วนบุคคล อาการของ Burnout Syndrome สามารถแบ่งออกเป็นอาการทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพ การสร้างความสมดุลในชีวิต การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การพักผ่อนและฟื้นฟู และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สามารถทำให้อาการของ Burnout Syndome ดีขึ้นได้

ในที่สุด การเข้าใจและยอมรับว่าตนเองอาจมีภาวะ Burnout Syndrome และการหาวิธีรับมือกับภาวะนี้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้คุณสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานอีกครั้ง

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพจิต

แผนกสุขภาพจิต

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสุขภาพจิต

แผนกสุขภาพจิต

แผนกสุขภาพจิต

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์