Header

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้กดอัตโนมัติ

ตู้กดอัตโนมัติ Lotus's

00:00-23:59

อาคารจอดรถ ชั้น 1

ตู้กดเครื่องดื่มเต่าบิน

00:00-23:59

อาคาร 4 ชั้น 1

7-11 ตู้กดอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
7-11 ตู้กดอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

00:00-23:59

อาคาร 4 ชั้น 1

ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

Automatic Teller Machine
ตู้กดเงินสด

00:00-23:59

อาคาร 4 ชั้น 1

ร้านค้า

ร้านค้าสาระพัน Food Market
สาระพัน Food Market

07:00-18:00

อาคาร 4 ชั้น 1