Header

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช มีทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา พยาบาลวิชาชีพ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

 • ดูแลรักษาทารกที่มีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด และทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างใกล้ชิด
 • ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • การส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาแนะนำแนว  ทางการเลี้ยงดูเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ
 • กุมารเวชทารกแรกเกิด และปริกำเนิด (Pediatric Neonatology)
 • กุมารเวชโรคหัวใจ (Pediatric Cardiology)
 • กุมารเวชโรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious disease)
 • กุมารเวชโรคไต (Pediatric Nephrology)
 • กุมารเวชโรคเลือด (Pediatric Hematology)
 • กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Pediatric Endocrinologist)
 • กุมารเวชโรคระบบการหายใจ (Pediatric Respiratory disease)
 • กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Pediatric Gastroenterology)

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 4

เวลาทำการ

07:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520601, 520602

การบริการและการรักษา

กุมารเวชทั่วไป (General Child)

 • ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • การส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาแนะนำแนว ทางการเลี้ยงดูเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

 

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (Child Allergy & Clinical Immunology) 

ให้บริการในการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยด้านโรคภูมิแพ้อย่างครบวงจร

 • ตรวจเลือด หาสารแพ้
 • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหารและยา
 • การรักษาภูมิแพ้ด้วยวิธี Immunotherapy

 

กุมารเวชโรคระบบประสาท (Child Neurology) 

ให้บริการในการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น

 • โรคลมชัก (Epilepsy, Seizure)
 • โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ (meningitis, encephalitis)
 • เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy)
 • ขนาดศรีษะผิดปกติ (Macrocephaly/Microcephaly)
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (อาการเซ ทรงตัวไม่อยู่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง Abnormal involuntary movement)
 • พัฒนาการช้า หรือพัฒนาการถดถอย (เพื่อหาสาเหตุทางระบบประสาท)

 

กุมารเวชทารกแรกเกิด และปริกำเนิด (Pediatric Neonatology)

ดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ

 

กุมารเวชโรคระบบการหายใจ (Pediatric Respiratory Disease)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หวัด เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ และทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และปัญหาการนอน (เช่น เด็กนอนกรน หรือมีปัญหาหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ)

 • ทดสอบการนอนหลับ (Sleep test)
 • การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests)

 

กุมารเวชโรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Disease)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาภาวะโรคติดเชื้อในเด็กและโรคติดเชื้อทุกชนิด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และอาการติดเชื้อที่อาจสร้างภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรืออาการอื่นๆ เช่น ปอดบวม เชื้อโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงอาการติดเชื้อเอชไอวี

 

กุมารเวชโรคหัวใจ (Pediatric Cardiology)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ลิ้นหัวใจอักเสบ ไข้รูห์มาติก และโรคคาวาซากิ

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)

 

กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Pediatric Gastroenterology)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รวมทั้ง ตับอ่อน ตับและทางเดินน้ำดี เช่น

 • โรคท้องผูก,ขับถ่ายผิดปกติ
 • โรคปวดท้องในเด็ก
 • ความผิดปกติของการดูดซึมการย่อยอาหาร
 • ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบจากการแพ้นมและอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้องรัง
 • โรคแพ้อาหารที่มีผลต่อลำไส้
 • โรคลำไส้แปรปรวนในเด็ก
 • โรคตับในเด็ก

 

กุมารเวชโรคไต (Pediatric Nephrology)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต ระบบทางเดินปัสสาวะ

 • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคไตอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
 • โรคไตบวมเนฟโฟรติก (Nephrotic Syndrome)
 • โรค SLE
 • ปัสสาวะลำบาก
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อย ฯลฯ

 

กุมารเวชโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคเลือด เช่น ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย และโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมและสาเหตุอื่นๆและมะเร็งในเด็ก

 

กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Pediatric Endocrinologist)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก เช่น ภาวะเด็กตัวเตี้ย ภาวะเป็นหนุ่ม/สาวก่อนวัย และภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

 • ตรวจฮอร์โมนภาวะเป็นหนุ่ม/สาวก่อนวัย
 • ให้ยารักษาภาวะเป็นหนุ่ม/สาวก่อนวัย

 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child Psychiatry)

ให้บริการตรวจประเมินและรักษาเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการควบคุมอารมณ์ในเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดี รวมทั้งปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยมีรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษา ครูการศึกษาพิเศษ ทำงานร่วมกันในการประเมินปัญหา ประเมินเด็กและวัยรุ่น ประเมินโรงเรียนและครอบครัว และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

 • โรคออทิสติกและแอสเปอร์เกอร์ โรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะวิกฤตกังวล ภาวะซึมเศร้า ปฏิเสธการไปโรงเรียน
 • ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น เกเร ก้าวร้าว
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู​

 

พัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental & Behavioral)

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา และกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น รวมถึงการประเมินและวินิจฉัยปัญหาพัฒนาการล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความผิดปกติของสมอง กล้ามเนื้อ กลุ่มอาการดาวน์ ปัญหาด้านพฤติกรรม

 • IQ TEST
 • การประเมินและให้คำปรึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม
 • การประเมินและให้การรักษาเด็กพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น และพัฒนาการช้า
 • การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะและการเข้าสังคม

 

ศูนย์วัคซีน (Vaccine Center)

 • บริการฉีดวัคซีน และให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสมตามวัย
 • บริการวัคซีนโรงเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกกุมารเวช

พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

กุมารแพทย์โรคโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา