Header

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพิษณุเวช 

ให้บริการทั้งรายบุคคล และบุคลากรขององค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน การตรวจสุขภาพประจำปีที่เป็นการตรวจคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่ซ่อนอยู่โดยไม่ปรากฏ โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมให้บริการโดยทีมวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทางด้านชีวอนามัย

ศูนย์สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพิษณุเวช 

มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอาชีวเวชศาสตร์ “แพทย์อาชีวเวชศาสตร์” (Occupational physician) ซึ่งจะนำเอาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทุกด้านมาประมวลหาความแข็งแรงสมบูรณ์ที่แท้จริง แล้ววางแผนปรับปรุง ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลในส่วนที่ยังบกพร่อง เช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การจัดสมดุลของโภชนาการ และการออกกำลังกาย

 • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมรักษ์ชีวิต 
 • บริการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
 • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน บริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
 • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในกลับไปการทำงาน (Return to Work)
 • บริการตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน , ศึกษา และ ทำงานต่างประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพ , ฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ( Mobile Check up )
 • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
 • บริการทำหัตถการเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย
 • บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (INBODY)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to Fly)

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

07:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520801, 520802 

บริการตรวจสุขภาพ

 • แพ็กเกจรักษ์ชีวิตตรวจสุขภาพประจำปี
 • แพ็กเกจตรวจพิเศษเฉพาะทาง
 • แพ็กเกจ Sport Fitness Evaluation
 • แพ็กเกจ ตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • แพ็กเกจ ตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่
 • แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพบริษัท องค์กรต่างๆ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS , AYC และอื่นๆ

 

บริการด้านอาชีวอนามัย

 • ประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work) ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิเศษ ได้แก่
 • ตรวจสุขภาพระหว่างการปฏิบัติงาน รายไตรมาส หรือประจำปี (Periodic examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre – employment examination / Pre – placement examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย (Return to work examination)
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space)
 • ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพกายและจิต ของผู้ป่วยหรือบาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน
 • ตรวจวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยา ตรวจปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพ
 • สำรวจสถานประกอบการเบื้องต้นและจัดทำรายงานคำแนะนำในการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน (Walk-through survey)

 

คำแนะนำการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพประจำปี ควรตรวจในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ หากท่านมีปัญหาสุขภาพมีอาการเจ็บป่วย หรืออาการผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อรับคำแนะนำการตรวจสุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของท่าน
 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงลูกอม และหมากฝรั่ง ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 10 – 12 ชั่วโมง ถ้ากระหายน้ำมาก สามารถดื่มน้ำเปล่าได้บ้างเล็กน้อย
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ควรงดอาหารอย่างน้อย 4 ชม. และควรดื่มน้ำเปล่ามากๆ พร้อมกลั้นปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป และสตรีที่มีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรรับการตรวจภายใน เพื่อตรวจหาเชลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง และควรตรวจหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • สตรีที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือน
 • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรตรวจเต้านมโดยแพทย์ และตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ทุกปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.อรรณพ นาคะปัท

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ละออ ชมพักตร์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ตุลยา ดิเรกวุฒิกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง

คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง