Header

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

ข้าราชการ 52 หัตถการผ่าตัดเบิกได้

โรงพยาบาลพิษณุเวชเคียงคู่สุขภาพ “ข้าราชการ” กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 52 หัตถการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน

n/a

อายุการใช้งาน: n/a

สิทธิพิเศษบัตรรักษ์ชีวิต

แบ่งเบาให้เราดูแลคุณ สมัครวันนี้ รับส่วนลดทันที ส่วนลดในกลุ่ม รพ.พิษณุเวช

n/a

อายุการใช้งาน: n/a

สิทธิรักษาด้วย พรบ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ยังยิ้มได้ หมดห่วง ใช้สิทธิ์ พรบ. รักษาตามจริง

รักษาตามจริงไม่เกิน 30,000.-

อายุการใช้งาน: n/a