Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2566

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย กับ Mother Class ครั้งที่ 2

โรงพยายาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวช มอบสิทธิพิเศษให้กับตัวแทนประกันและลูกค้าระดับ VIP

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวชสัญจรตัวแทนประกันพันธมิตร ครั้งที่ 22 จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมที่จบกันไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน สานสัมพันธ์กับตัวแทนประกัน ในจังหวัดเพชรบูณ์ ให้แน่นแฟ้น พร้อมความเชื่อมั่นในการดูแลผู้รับบริการ

16 มีนาคม 2566

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น พิษณุเวชร่วมจิบกาแฟยามเช้าพิษณุโลก

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินและรถแอมบูแลนซ์ในกิจกรรม กาแฟยามเช้า ตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก

18 กุมภาพันธ์ 2566

PRINC ดัน 'พิษณุเวช' ขึ้น Hub การแพทย์ในภาคเหนือ รักษาโรคยากซับซ้อน แย้มขยายรพ.เพิ่ม เสริมหุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่

พิษณุโลก 9 ก.พ. 66 – ในงานครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี ณ ห้องประชุมนพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน, พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ, ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้

19 มีนาคม 2566

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย กับ Mother Class ครั้งที่ 2

โรงพยายาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

19 มีนาคม 2566

เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย กับ Mother Class ครั้งที่ 2

โรงพยายาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

17 มีนาคม 2566

พิษณุเวช ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้ลูกค้า VIP บ.ไทยประกันชีวิต

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

17 มีนาคม 2566

พิษณุเวช ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้ลูกค้า VIP บ.ไทยประกันชีวิต

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวช มอบสิทธิพิเศษให้กับตัวแทนประกันและลูกค้าระดับ VIP

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวช มอบสิทธิพิเศษให้กับตัวแทนประกันและลูกค้าระดับ VIP

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวชสัญจรตัวแทนประกันพันธมิตร ครั้งที่ 22 จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมที่จบกันไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน สานสัมพันธ์กับตัวแทนประกัน ในจังหวัดเพชรบูณ์ ให้แน่นแฟ้น พร้อมความเชื่อมั่นในการดูแลผู้รับบริการ

16 มีนาคม 2566

พิษณุเวชสัญจรตัวแทนประกันพันธมิตร ครั้งที่ 22 จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมที่จบกันไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน สานสัมพันธ์กับตัวแทนประกัน ในจังหวัดเพชรบูณ์ ให้แน่นแฟ้น พร้อมความเชื่อมั่นในการดูแลผู้รับบริการ

16 มีนาคม 2566

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น พิษณุเวชร่วมจิบกาแฟยามเช้าพิษณุโลก

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินและรถแอมบูแลนซ์ในกิจกรรม กาแฟยามเช้า ตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก

16 มีนาคม 2566

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น พิษณุเวชร่วมจิบกาแฟยามเช้าพิษณุโลก

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินและรถแอมบูแลนซ์ในกิจกรรม กาแฟยามเช้า ตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก

18 กุมภาพันธ์ 2566

PRINC ดัน 'พิษณุเวช' ขึ้น Hub การแพทย์ในภาคเหนือ รักษาโรคยากซับซ้อน แย้มขยายรพ.เพิ่ม เสริมหุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่

พิษณุโลก 9 ก.พ. 66 – ในงานครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี ณ ห้องประชุมนพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน, พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ, ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้

18 กุมภาพันธ์ 2566

PRINC ดัน 'พิษณุเวช' ขึ้น Hub การแพทย์ในภาคเหนือ รักษาโรคยากซับซ้อน แย้มขยายรพ.เพิ่ม เสริมหุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่

พิษณุโลก 9 ก.พ. 66 – ในงานครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี ณ ห้องประชุมนพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน, พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป, นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ, ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้