Header

พิษณุเวช จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การยศาสตร์ ให้กับ พนักงาน บ.B.E.S. Energy Resources Co.,Ltd

01 เมษายน 2566

การยศาสตร์

22 มีนคม 2566 รพ.พิษณุเวช จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การยศาสตร์ ให้กับ พนักงาน บริษัท B.E.S. Energy Resources Co.,Ltd วิทยากร โดย น.ส.จันทร์จิรา ปัญญา (เพ็ชร) จป.วิชาชีพ และนายพงศ์ธร  นิยมศรี นักกายภาพบำบัด  รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจ BNI

รพ.พิษณุเวช จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจ BNI (Business Network International) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วม  มีความรู้และทักษะเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือคนทั่วไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นที่สาธารณะได้ ในระหว่างรอการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจ BNI

รพ.พิษณุเวช จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจ BNI (Business Network International) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วม  มีความรู้และทักษะเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือคนทั่วไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นที่สาธารณะได้ ในระหว่างรอการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช กับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกันเดินหน้าโครงการ Solar cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเดินหน้าโครงการ Solar cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ จัดกิจกรรมส่งมอบเสาไฟโซลาร์เซลล์ 100 ต้น โครงการ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖ พรรษา ๗๒ พรรษา โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีรับมอบร่วมกับชุมชนในพื้นที่

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช กับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกันเดินหน้าโครงการ Solar cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเดินหน้าโครงการ Solar cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ จัดกิจกรรมส่งมอบเสาไฟโซลาร์เซลล์ 100 ต้น โครงการ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖ พรรษา ๗๒ พรรษา โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีรับมอบร่วมกับชุมชนในพื้นที่

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปาริมา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ต้อนรับน้องๆ นักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก กับห้องเรียนคุณหมอตัวน้อย สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี พญ.วีรนุช รัตนเดช รับบทบาทเป็นอาจารย์หมอ สอนความรู้เรื่อง "โรคมะเร็ง" ให้กับนักเรียนในคลาสนี้

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปาริมา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ต้อนรับน้องๆ นักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก กับห้องเรียนคุณหมอตัวน้อย สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี พญ.วีรนุช รัตนเดช รับบทบาทเป็นอาจารย์หมอ สอนความรู้เรื่อง "โรคมะเร็ง" ให้กับนักเรียนในคลาสนี้

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช จับมือกับซาบีน่า เดินหน้ารวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

รวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นำทีมเดินหน้ารวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับบริษัท ซาบีน่า จำกัด สนับสนุนเต้านมเทียมจำนวน 840 เต้า จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง รณรงค์ต้านมะเร็งเต้านม 

10 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช จับมือกับซาบีน่า เดินหน้ารวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

รวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นำทีมเดินหน้ารวมพลังหญิงช่วยหญิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับบริษัท ซาบีน่า จำกัด สนับสนุนเต้านมเทียมจำนวน 840 เต้า จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง รณรงค์ต้านมะเร็งเต้านม