Header

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์ระบบประสาท

สาขาอายุรศาสตร์ ,สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 13:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

08:00 - 10:00สัปดาห์ที่ 1,2,4

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

12 กรกฎาคม 2567

ปวดหัวบ่อย อาการเสี่ยงโรคเนื้องอกสมอง

เนื้องอกสมองอาจมีอาการสัญญาณเตือน ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด การได้ยิน การมองเห็น ความจำ อาจมีอาการชัก อัมพาตครึ่งซีก หรือลุกลามเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กรกฎาคม 2567

ปวดหัวบ่อย อาการเสี่ยงโรคเนื้องอกสมอง

เนื้องอกสมองอาจมีอาการสัญญาณเตือน ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด การได้ยิน การมองเห็น ความจำ อาจมีอาการชัก อัมพาตครึ่งซีก หรือลุกลามเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ