Header

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน | โรงพยาบาลพิษณุเวช

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน

ศูนย์การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

 • การผ่าดัดรักษาการบาดเจ็บของกระดูกแขน ขา ขั้นสูง
  (AO Trauma Course-Advanced Principle of Fracture Management)
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
  (Advanced Trauma Life Support )
 • การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล
  (Prehospital Trauma Life Support)
 • การศึกษากายวิภาคประยุกต์ขั้นสูง และการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บของกระดูกที่ซับซ้อน
  (Advanced Cadaveric Course - Surgical Exposure for Difficult Fracture)

 • การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บของกระดูก แขน ขา
 • การรักษาโรคกระดูกพรุน

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

20:00 - 07:30

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.สิริกาญจน์ ธนะนู

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ