Header

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูก

ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

20:00 - 07:30

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในผู้สูงอายุและความผิดปกติของกระดูกด้านเมตาบอลิก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ.มีนา เพิ่มไทย

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ