Header

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

ศูนย์การรักษา

ศัลยกรรมเสริมความงาม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

สาขาศัลยศาสตร์ , สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

12:00 - 13:30สัปดาห์ที่ 1,3,5

12:00 - 13:30

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศัลยกรรมเสริมความงาม

นพ.พงษ์สิทธิ์ ชุนพงษ์ทอง

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมเสริมความงาม

นพ.นิชา ยศวิไล

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมเสริมความงาม

พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม