Header

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

ศูนย์การรักษา

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคไต

สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

พญ.ธนวรรณ ปรีพูล

อายุรแพทย์โรคไต