Header

พญ.วริศรา ศรีสมบูรณ์

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์

กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช