Header

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal and Liver Medicine)

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะด้านทางเดินอาหารและตับ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal and Liver Medicine)
  • ศูนย์ส่องกล้อง (Endoscope Center)

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 2

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520301, 520302, 520303

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุขุม ส่งเสริม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพตับง่ายๆ ด้วย

"ตับ" เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ อาทิ ย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ ทำลายเชื้อโรค ถ้าเราไม่ใช้งานตับ มากเกินไป ตับก็จะสามารถทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ตรวจสุขภาพตับง่ายๆ ด้วย

"ตับ" เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ อาทิ ย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ ทำลายเชื้อโรค ถ้าเราไม่ใช้งานตับ มากเกินไป ตับก็จะสามารถทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

มะเร็งตับ ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3-5 ในเพศหญิง เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุดในโรคหนึ่ง เนื่องจากมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่ค่อยมีอาการแสดง กว่าจะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกก็มักอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับเมื่อรู้ตัวก็มักจะเสียชีวิตใน 3-6 เดือน

มะเร็งตับ ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3-5 ในเพศหญิง เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุดในโรคหนึ่ง เนื่องจากมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่ค่อยมีอาการแสดง กว่าจะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกก็มักอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับเมื่อรู้ตัวก็มักจะเสียชีวิตใน 3-6 เดือน

Gastric Balloon อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนลดน้ำหนัก

Gastric Balloon คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่สามารถรับประทานได้ลดลง และให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ช่วยให้ควบคุมหรือลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร นพ.สุรมนัส คงถาวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Gastric Balloon อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนลดน้ำหนัก

Gastric Balloon คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่สามารถรับประทานได้ลดลง และให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ช่วยให้ควบคุมหรือลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร นพ.สุรมนัส คงถาวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม