Header

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ให้บริการตรวจรักษา แนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพร่างกาย จากโรคหรือภาวะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนลำบาก กระดูกหัก ปวดอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็น รวมถึงเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกายและภาษาล่าช้า  โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายบำบัด และนักกิจกรรมที่เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะ โดยมุ่งมั่นตั้งใจให้ทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจประเมิน แนะนำและฝึกโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและเล่นกีฬา รวมถึงฟื้นฟูนักกีฬาที่บาดเจ็บให้สามารถลงเล่นกีฬาได้อีกครั้ง 

การบริการและการรักษา

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและแขน ขา อ่อนแรง (Neuro Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด (Cardiopulmonary Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ (Orthopedic Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมถรรภาพผู้สูงอายุและ คลินิกป้องกันการล้ม (Geriatic Rehabilitation and Fall Prevention Clinic)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูการกลืน (Swallowing Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูอาการปวด (Pain Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูรักษ์เท้า (Pediatrics and Foot Care)
 • เวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู (SportMedicine and Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก (Pediatric Rehabilitation)
 • บริการเปิดท่อน้ำนมสตรีให้นมบุตร (Milk Duct Obstruction Management)
 • บริการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Ultrasound Diagnosis)

สถานที่

อาคาร 5 ชั้น 4

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและแขน ขา อ่อนแรง (Neuro Rehabilitation)

ฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมอง เส้นประสาท หรือไขสันหลังบาดเจ็บ 

 • ฟื้นฟู แขนขาหรือกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ฝึกการลุก นั่ง ยืน เดิน
 • ฝึกการใช้งานมือ การทำกิจวัตรประจำวัน
 • ฉีด Botulinum toxin  ลดการเกร็ง ของกล้ามเนื้อเฉพาะจุด
 • โปรแกรมการฟื้นฟูต่อเนื่อง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • การประเมินและปรับสภาพบ้าน / สถานที่ทํางาน (Home / Workplace Assessment and Modification)
 • การตรวจวินิจฉัยไฟฟ้ากล้ามเนื้อเส้นประสาท (Electtomyography:EMG)
 • วิเคราะห์ปัญหาการกลืนหรือสำลัก ด้วยการฉายภาพรังสีต่อเนื่อง ( Video Fluoroscopic Swallowing Study: VFSS)  หรือการส่องกล้องผ่านจมูก (Endoscopic swallowing study)
 • ฟื้นฟูการกลืน ปรับลักษณะอาหารเพื่อลดการสำลัก
 • การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation for Swallowing)
 • ประเมินและฟื้นฟูการพูด การสื่อความหมายและความเข้าใจ (Perceptual Training and Cognitive Training)
 • การฝึกทักษะความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ (Prevocational Training)
 • การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลื่อนไหว (Sensorimotor components training)
 • การฝึกการกลับมาใช้งานของกล้ามเนื้อ (Muscle Re-education)
 • การปรับยืนด้วยเตียง (Tilt Table)
 • การฝึกยืน / เดินด้วยเครื่องช่วยพยุง (Standing Balance / Walking with Body Weight Support)
 • การฝึก และปรับการเดิน ด้วยลู้เดินไฟฟ้า (Treadmill)
 • การฝึกกำลังกล้ามเนื้อแขนขา ด้วยเครื่องจักรยานออกกำลังทั้งแบบ ช่วย พยุง และด้วยตนเอง
 • การบําบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic stimulation)

 

ฝังเข็มจีน (Traditional Chinese Medicine Acupuncture)

 • ลดปวดเรื้อรัง  ปวดจากเส้นประสาท
 • ส่งเสริมการฟื้นตัวในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • บำรุงและปรับสมดุลร่างกาย
 • กระชับสัดส่วน

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด (Cardiopulmonary Rehabilitation)

 • ส่งเสริมและฟื้นฟูระบบหัวใจและหลอดเลือด

  • ประเมินและแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ
  • ดูแลก่อน-หลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • ฟื้นฟูและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

  • ฝึกหายใจและระบายเสมหะ ลดการหอบ จากหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ปอดติดเชื้อ มะเร็งปอด
  • ดูแลก่อน-หลังการผ่าตัดบริเวณ เพื่อป้องกันปอดแฟบ ปอดติดเชื้อ
  • ส่งเสริมสมรรถภาพปอดสำหรับผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีฝุ่นควัน
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ (Orthopedic Rehabilitation)

  • ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

   • ตรวจวินิจฉัยปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกด้วย เครื่องอัลตราซาวน์ Musculoskeletal Ultrasound Diagnosis

   • ลดปวด อักเสบ และฟื้นฟู ลดการเป็นซ้ำ จากภาวะ

    • ปวด คอ หลัง กระดูกสันหลังเสื่อม คด  หรือหมอนรองกระดูก

    • ปวดตึงกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ สะโพก ออฟฟิศ ซินโดรม

    • ปวดข้อต่อ จากข้อเสื่อม ข้อติด หรือเอ็นอักเสบ

   • Trigger point injection  และปักเข็มแห้ง (Dry Needling) เพื่อคลายกล้ามเนื้อ

   • การบําบัดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

   •  ดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดกระดูกและข้อ หรือผ่าเปลี่ยนข้อ 

   • ฟื้นฟู และป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังกระดูกหัก

   • แนะนำการใช้กายอุปกรณ์ที่ช่วยบรรเทาอาการ

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมถรรภาพผู้สูงอายุและ คลินิกป้องกันการล้ม (Geriatic Rehabilitation and Fall Prevention Clinic)

  • ฟื้นฟูสมถรรภาพผู้สูงอายุและ คลินิกป้องกันการล้ม

   • ประเมินและแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

   • ประเมินและแนะนำป้องกันการล้ม

   • แนะนำอุปรณ์ และการปรับสภาพบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูการกลืน (Swallowing Rehabilitation)

  • ตรวจประเมิน และวินิจฉัยปัญหาการกลืนหรือการสำลัก

  • วิเคราะห์ปัญหาการกลืนหรือสำลัก ด้วยการฉายภาพรังสีต่อเนื่อง ( Video Fluoroscopic Swallowing Study: VFSS)  หรือการส่องกล้องผ่านจมูก (Endoscopic swallowing study) 

  • ฟื้นฟูการกลืน ปรับลักษณะอาหารเพื่อลดการสำลัก

  • การฝึกการกลืนและการกินให้เด็กและผู้ใหญ่ (Eating Therapy for Late Childrenand Adults)

  • การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation for Swallowing)

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูอาการปวด (Pain Rehabilitation)

  • ลดปวด อักเสบ และฟื้นฟู ลดการเป็นซ้ำ จากภาวะ

   • ปวด คอ หลัง กระดูกสันหลังเสื่อม คด  หรือหมอนรองกระดูก

   • ปวดตึงกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ สะโพก ออฟฟิศ ซินโดรม

   • ปวดข้อต่อ จากข้อเสื่อม ข้อติด หรือเอ็นอักเสบ

  • Trigger point injection  และปักเข็มแห้ง (Dry Needling) เพื่อคลายกล้ามเนื้อ

  • การบําบัดด้วยคลื่นเลเซอร์ (LASER therapy)

  • การบําบัดด้วยคลื่นช็อคแบบหัว focus (Extracoporial shock wave therpy :focus head)

  • การบําบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic stimulation)

  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

  • การบําบัดด้วยอัลตราซาวน์ (Ultrasound Therapy)

  • การบําบัดด้วยอลตราซาวด์ร่วมกบการกระตุนด้วยไฟฟ้า (Combined Ultrasound
   Therapy and Electrical Stimulation)

  • การบําบัดด้วยชอร์ตเวฟ (Shortwave Diathermy)

  • การฉีดยาเพื่อลดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) โดยอาศัยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

  • การฉีดยา / ปักเข็มเพื่อระงับปวดกล้ามเนื้อ (Trigger point injection / dry needling)

  • การฉีดยาเข้าเนื้อเยื่อ / เอ็นกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการอักเสบเฉพาะที่ (Soft tissue injection)

  • การบําบัดด้วยมือเพื่อปรับสมดุลกล้ามเนื้อ (Muscle energy technique)

  • การพันเทปเพื่อตรึงข้อ (Strapping or taping technique)

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูรักษ์เท้า (Pediatrics and Foot Care)

  • ดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพเท้า 

   • ประเมินเท้าประจำปีสำหรับผู้ป่วยเท้าเบาหวานและผู้สูงอายุ และดูแลสุขภาพเท้าต่อเนื่องเป็นประจำ ขูดหนังหนาตาปลา ตัดเล็บ จัดทำรองเท้าสำหรับเท้าเบาหวานโดยเฉพาะเพื่อลดการเกิดแผล และช่วยแผลหาย

   • ประเมินและรักษาแบบไม่ผ่าตัด สำหรับผู้ที่เจ็บเท้า ข้อเท้า ส้นเท้า รองช้ำ เท้าผิดรูป

   • บริการจัดทำรองเท้าและแผ่นรองเพื่อการบำบัดรักษา

 • เวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู (Sport Medicine and Rehabilitation)

  • เวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู นักกีฬา กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ

   • ประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

   • ประเมินและวางโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่น ตามชนิดกีฬา

   • บริการทีมแพทย์สนามและนักกายบำบัด ดูแลเบื้องต้นขณะจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมกีฬา

   •  รักษาและฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บ

  • ประเมินและวางแผนออกกำลังกายเฉพาะบุคคล สำหรับ

   • ผู้รักสุขภาพที่ต้องการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง

   • ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ที่สมรรถภาพร่างกายลดลง

   • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่อง หรือนอนติดเตียง

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก (Pediatric Rehabilitation)

  • เด็กที่พัฒนาการล่าช้า ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก สมองบาดเจ็บพิการ

  • แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้น หรือมีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม

  • แก้ไขการพูด และการสื่อความหมาย

  • การฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Preschool Skills Training)

 • บริการเปิดท่อน้ำนมสตรีให้นมบุตร (Milk Duct Obstruction Management)

  •  ดูแลสุขภาพคุณแม่หลังคลอดหรือให้นมบุตร

   • บริการอัลตร้าซาวด์ และนวดเปิดท่อน้ำนม แก้ไขท่อน้ำนมตัน คัดตึงเต้านม

   • ให้ความรู้ แนะนำการดูแล และการรออกกำลังกายหลังคลอด

 • บริการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Ultrasound Diagnosis)

  • การประเมินคลื่นกล้ามเนื้อ เพื่อวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

   • การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยอิเล็กโทรดชนิดเข็ม (Needle EMG)

   • การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยอิเล็กโทรดชนิดแผ่นติดผิวหนัง (Surface EMG)

   • การประเมินความล้าของกล้ามเนื้อด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าซํ้า ๆ ต่อมัด (Repetitive stimulation)

  • การวินิจฉัยโรคจากคลื่นไฟฟ้า

   • Electrodiagnosis for entrapment syndrome / mononeuropathy

   • Electrodiagnosis for brachial plexus injury / lesion

   • Electrodiagnosis for facial nerve injury / lesion

   • Electrodiagnosis for radiculopathy

   • Electrodiagnosis for peripheral neuropathy

   • Electrodiagnosis for myasthenia gravis

   • Electrodiagnosis for motor neuron diseases

   • Electrodiagnosis for myopathy

   • Electrodiagnosis for polyneuropathy

   • Electrodiagnosis for spinal cord lesion and multiple sclerosis

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ณัฒิณี บัญญัติ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บทความที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ

อาหารเพิ่มน้ำนม คุณแม่หลังคลอด

อาหารเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณแม่หลังคลอด ต้องมีพลังานเพียงพอและมีประโยนชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อาหารเพิ่มน้ำนม คุณแม่หลังคลอด

อาหารเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณแม่หลังคลอด ต้องมีพลังานเพียงพอและมีประโยนชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่