Header

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ทันตกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ทันตแพทย์เด็ก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล