Header

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ทันตกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ทันตแพทย์จัดฟัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 17:00สัปดาห์ 2,4,5

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,3,5

09:00 - 17:00

09:00 - 12:00สัปดาห์ที่ 2,4

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

ทันตแพทย์เด็ก

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล