Header

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

จักษุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

จักษุแพทย์

สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

จักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข

จักษุ