Header

ศูนย์ทันตกรรม

บริการให้คำปรึกษา ตรวจ รักษา และให้คำแนะนำการดูสุขภาพช่องปาก เหงือกและฟันในทุกช่วงวัย ด้วยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • โรคในช่องปาก เหงือกและฟัน
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ฟอกฟันขาว
 • รักษารากฟันเทียม
 • จัดฟัน
  • จัดฟันแบบใส Invisalign
  • จัดฟันแบบใส Smile Tru
  • จัดฟันแบบ Metal Bracket
  • จัดฟันแบบ Damon
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว และ ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
 • โรคเหงือก
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • x-ray ฟันดิจิตอล ( Dental Panoramic )

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ : 09.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 09.00-17.00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520701, 520702

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม