Header

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพิษณุเวช

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย ได้แก่

  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography แปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
  • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
  • การดูแลรักษา รวมถึงระบบห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

การบริการและการรักษา

คลินิกกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
(Orthopedic)
คลินิกกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง
ข้อสะโพก
และข้อเข่าเสื่อม
คลินิกกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
(Spine Surgery)
คลินิกศัลยกรรมการผ่าตัดส่องกล้อง
การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง
(Arthroscopic Surgery)
คลินิกเท้าและข้อเท้า
ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า
(Foot and Ankle Surgery)
คลินิกมือและข้อมือ
มือและข้อมือ
คลินิกโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุน
คลินิกโรคกระดูกในเด็ก
ศัลยกรรมกระดูกและข้อเด็ก
(Pediatric Orthopedic)
คลินิกโรคเนื้องอก บริเวณแขนขา
โรคเนื้องอก
บริเวณแขนขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.มีนา เพิ่มไทย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดดามกระดูกหัก แบบผ่าตัดแผลเล็ก ดีอย่างไร

กระดูก คือองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญกับร่างกายของเราเป็นอย่างมาก เพราะทำหน้าที่รับน้ำหนัก ส่งถ่ายน้ำหนัก อีกทั้งยังช่วยทรงตัวในขณะนอน ยืน เดิน รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน นอกจากนี้กระดูกยังทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของเอ็นและกล้ามเนื้อ ป้องกันอวัยวะสำคัญ หากกรระดูกได้รับการกระแทก หรือกระทบด้วยความรุนแรง ก็จะมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกหักได้

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การผ่าตัดดามกระดูกหัก แบบผ่าตัดแผลเล็ก ดีอย่างไร

กระดูก คือองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญกับร่างกายของเราเป็นอย่างมาก เพราะทำหน้าที่รับน้ำหนัก ส่งถ่ายน้ำหนัก อีกทั้งยังช่วยทรงตัวในขณะนอน ยืน เดิน รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน นอกจากนี้กระดูกยังทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของเอ็นและกล้ามเนื้อ ป้องกันอวัยวะสำคัญ หากกรระดูกได้รับการกระแทก หรือกระทบด้วยความรุนแรง ก็จะมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกหักได้

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

เท้าและข้อเท้า

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของเท้าและข้อเท้า โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง เส้นเอ็นข้อเท้าอักเสบ ข้อเท้าพลิก เล็บขบ นิ้วเท้าเกยกัน ตาปลา เท้าเบาหวาน รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นต้น 

เท้าและข้อเท้า

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของเท้าและข้อเท้า โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง เส้นเอ็นข้อเท้าอักเสบ ข้อเท้าพลิก เล็บขบ นิ้วเท้าเกยกัน ตาปลา เท้าเบาหวาน รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นต้น