Header

บริการลูกค้าประกัน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

โรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้า(นักเรียน, นักศึกษา) ประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

  • บัตรประกันภัย (ต้องมี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน

โรงพยาบาลพิษณุเวช ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล นักเรียน/นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ มีดังนี้

  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สยาม สไมล์ ไอ.เอส.ซี  จำกัด
  • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาล)