Header

พญ.อาภาภรณ์	สุทธิมนัส

พญ.อาภาภรณ์ สุทธิมนัส

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

รังสีแพทย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย,สาขาเชี่ยวชาญภาพวินิจฉัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์