Header

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ญี่ปุ่น

ความชำนาญการ

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย , อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์