Header

พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช

พญ.สุจิตรา ถิ่นนุช

ศูนย์การรักษา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

รังสีแพทย์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

รังสีวิทยา,รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.ปวีณา พหลเทพ

รังสีแพทย์