Header

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

ให้บริการโดยทีมจิตแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยรักษา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ผู้มีความเสี่ยงกลุ่มอาการทางจิตเวชและผู้มีปัญหาทางจิตใจ พร้อมให้การบำบัด รักษา ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ทำงานหรือเล่าเรียนได้เป็นปกติ รวมทั้งโรงพยาบาลมีนโยบายรักษาความลับของผู้ป่วย จะไม่เปิดเผยประวัติการรักษาหากผู้ป่วยไม่ยินยอม

     หากพบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาสุขภาพจิต ควรมาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและรักษาให้ทันท่วงที เพราะการปล่อยไว้อาจจะทำให้ปัญหาที่เป็นอยู่รุนแรงและลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวช มีแผนกจิตเวชที่มีทีมแพทย์ผู้เฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกปัญหาของผู้ป่วย และมีระบบการนัดหมายที่ช่วยคลายกังวลคนไข้ได้เป็นอย่างดี

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

การบริการตรวจรักษา

  • ปัญหาสุขภาพจิต
  • โรคแพนิค (Panic disorder)
  • ภาวะตึงเครียดหรือวิตกกังวล (Anxiety Disorder)
  • อาการนอนไม่หลับ (Insomnia)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
  • โรคซึมเศร้า (Depression)
  • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)
  • โรคออทิสซึ่ม (Autistic Disorder)
  • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากการใช้สารเสพติด (Substance-related Disorder)
  • ความผิดปกติที่เกิดอาการทางกายอันเนื่องมาจากจิตใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต