Header

Banner Slider

Pitsanuvej Hospital

Giving To Human Community Society

Pitsanuvej Hospital

Giving To Human Community Society

mark

About Us

โรงพยาบาล พิษณุเวช

ผสาน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

โครงการมาลัยผ้าขาวม้า ผสาน รอยยิ้ม ชุมชนวัดห้วยรอบ ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและการสืบทอดที่ไม่มีวันตาย

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน

การผนึกกำลังครั้งสำคัญ โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สู่เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ในการรักษา “มะเร็ง”

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ ศูนย์หัวใจ

ดูแลหัวใจคุณให้แข็งแรง ด้วยหัวใจเรา

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง รพ.พิษณุเวช ดูแลคุณด้วยหัวใจ

ดูเพิ่มเติม

orthopedic-center ศูนย์กระดูกและข้อ

บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 2,490.-/3,585.-

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะ

ราคา 249,000.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ราคา 4,700.-/5,720.-

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา 35,900.-

บทความและข่าวสาร

Gastric Balloon อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนลดน้ำหนัก

Gastric Balloon คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่สามารถรับประทานได้ลดลง และให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ช่วยให้ควบคุมหรือลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร นพ.สุรมนัส คงถาวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Gastric Balloon อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนลดน้ำหนัก

Gastric Balloon คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่สามารถรับประทานได้ลดลง และให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ช่วยให้ควบคุมหรือลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร นพ.สุรมนัส คงถาวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในกระเพาะปัสสาวะที่มีการเจริญเติบโตแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็วและมากผิดปกติ จนกลายเป็นก้อนเนื้องอก และก้อนเนื้องอกนี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเต็มกระเพาะปัสสาวะ ลุกลามไปยังอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง และแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ หากตรวจพบโรคได้เร็วก็จะมีโอกาสหายได้สูง อย่างไรก็ตาม แม้จะตรวจพบได้ในระยะแรกและรักษาหายแล้ว แต่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้สูงเช่นกัน ในประเทศไทย มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรก ของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยพบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี

พญ.วีรนุช	รัตนเดช พญ.วีรนุช รัตนเดช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในกระเพาะปัสสาวะที่มีการเจริญเติบโตแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็วและมากผิดปกติ จนกลายเป็นก้อนเนื้องอก และก้อนเนื้องอกนี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเต็มกระเพาะปัสสาวะ ลุกลามไปยังอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง และแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ หากตรวจพบโรคได้เร็วก็จะมีโอกาสหายได้สูง อย่างไรก็ตาม แม้จะตรวจพบได้ในระยะแรกและรักษาหายแล้ว แต่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้สูงเช่นกัน ในประเทศไทย มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรก ของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยพบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี

พญ.วีรนุช	รัตนเดช พญ.วีรนุช รัตนเดช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นผลจากการสูบบุหรี่ และผู้หญิงสูบบุหรี่ที่ได้รับยาคุมกำเนิด จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มากกว่าสตรีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่า

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นผลจากการสูบบุหรี่ และผู้หญิงสูบบุหรี่ที่ได้รับยาคุมกำเนิด จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มากกว่าสตรีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่า

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

พริ้นซ์ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน ดูแลคน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  พร้อมด้วยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารรพ.พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  The 3 rd International Conference on  Phitsanulok, The City of Recycling โดยมี นายสมจิตต์ ภูสิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

พริ้นซ์ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน ดูแลคน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  พร้อมด้วยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารรพ.พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  The 3 rd International Conference on  Phitsanulok, The City of Recycling โดยมี นายสมจิตต์ ภูสิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Pain Management ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดการอบรม “Pain Management" ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรโดยวิทยากร

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Pain Management ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดการอบรม “Pain Management" ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรโดยวิทยากร

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP)

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยกู้ชีพทารกอย่างมีประสิทธิภาพ

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP)

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยกู้ชีพทารกอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง